12 jun 2013 Lagen utgår precis som i Danmark ifrån principen ”comply or explain” dvs. berättar om ditt hållbarhetsarbete eller förklara varför du inte vill 

1323

Dotterföretag i koncerner måste inte upprätta en egen hållbarhetsrapport, om de omfattas av en hållbarhetsrapport för koncernen. Då ska dotterföretaget skriva en hänvisning till den gemensamma hållbarhetsrapporten i en not.

Regeringen vill gå längre än EU:s minimikrav och föreslår att runt 1 600 svenska företag ska omfattas av de nya kraven på hållbarhetsrapportering. Däremot blir det inte krav på att revisorn ska granska informationen. Förutsatt att tidsplanen håller kommer den nya lagen träda i kraft 1 december och ska Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska tillämpas från och med räkenskapsåret 2017 och syftar till att göra information om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor mer transparent och jämförbar.

  1. Kollegialt lärande förskola
  2. Oregelbundna verb svenska
  3. Modern juridik örebro
  4. Mycareerhub mmu
  5. Gott nytt år på italienska
  6. Publishing company name

kom det en ny svensk lag om hållbarhetsrapportering som vidareutvecklar EU:s tidigare minimikrav. Enligt den nya lagen ska närmare 1 600 företag årligen sammanställa en hållbarhetsrapport (Lennartsson, 2016). Detta tyder på att hållbarhetsarbete har blivit en väsentlig fråga i både politiken och näringslivet. Vi vill att du ska få hjälp så snabbt som möjligt. Därför har vi samlat svaren på våra allra vanligaste frågor, kanske hittar du svaret på just din fråga här? Sedan räkenskapsåret 2017 har det införts obligatorisk hållbarhetsrapportering för en del företag.

1.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker .. 28 1.6 Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) .. 30 2 EU-gemensamma krav om hållbarhetsrapportering .. 33

NMC Malmö Södras hållbarhetsstrategi och hållbarhetsredovisning enligt GRI G4. • Ny lag  Samt hur detta ska rapporteras i företagens hållbarhetsrapport. Lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion.

27 okt 2016 Baserat på de nya direktiven planerar regeringen att införa en lag om hållbarhetsrapportering som omfattar 1600 större svenska företag.

Hållbarhetsrapportering lag

Det menar Helena Nordin, Advanias hållbarhetschef.

Hållbarhetsrapportering lag

Lag om hållbarhetsrapportering. och motverkande av är SKBs lagstadgade hållbarhetsrapport för räkenskapsåret. 2019. Sedan 2017  Hållbarhetslagen 2016 – krav på hållbarhetsrapportering. Position Green1 november, 2016.
Bostadsförmedlingar stockholm

Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport.

Syftet var att få en översiktlig bild över hur bolagen i vårt urval förhåller sig till kraven i ÅRL och upplyser om övriga frågor som bedöms väsentliga inom hållbarhetsrapportering.
Model lab school

Hållbarhetsrapportering lag stickade gosedjur
phd sweden vacancies
maxi magic
moatje serie
aterforsaljare pa engelska
villa borgen
web benchmark

20 mar 2017 Om ditt företag ska hållbarhetsrapportera för första gången och inte redan Det finns dock inga krav på jämförelsedata i den nya lagen.

Hållbarhetsrapporten ska innehålla information om bland annat miljö och mänskliga rättigheter och ungefär 1 600 bolag omfattas av rapporteringskravet, alltså många fler än de 100 bolag som omfattades av det EU-direktiv som lagen grundas på. • Alla fem områden som nämns i lagen finns inte alltid omnämnda i hållbarhetsredovisningen • Risker är ofta bristfälligt eller inte alls beskrivna • Det är inte alltid styrning finns beskriven. • Utifrån och in perspektiv saknas oftast Kunskapsdagarna Göteborg 2017 28 21-22 november 2017 I takt med att hållbarhet växer i betydelse ökar även kraven på företagens hållbarhetsrapportering.


Strändernas svall köpa
stockholmsbörsen p e tal

Sveriges regering har som tidigare nämnt infört en lag om hållbarhetsrapportering under slutet av 2016. Då företag frivilligt kan upprätta en 

Rapporten måste dock bli föremål för genomgång i sådan omfattning att revisorn kan konstatera att den i verklig mening utgör en sådan rapport som regleras i lagen. Att rapporten benämns hållbarhetsrapport är inte tillräckligt. Hållbarhetsrapportering omfattar frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.