Pris: 396 kr. häftad, 2011. Skickas idag. Köp boken Kristen etikk av Gunnar Heiene, Svein Olaf Thorbjørnsen (ISBN 9788215018034) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris

6684

Når ei jødisk jente fyller 12 år, og en jødisk gutt fyller 13, er de Bar og Bat Mitsva. Men hva menes med det – ligner det en kristen eller human-etisk konfirmasjon?

Oppgavene som er beregnet for grupper, par eller i plenum, kan gjøres individuelt der det er mulig. En annen mulighet er å sette av tid til diskusjon over nett etter at elevene har jobbet […] Religion og etikk er både et kunnskapsfag og et holdningsdannende fag. Faget legger vekt på religiøse og filosofiske tradisjoner i norsk, europeisk og internasjonal sammenheng. Religiøse, etiske og filosofiske spørsmål berører den enkelte og samfunnet som helhet, både som grunnlag for felleskap og som kilde til splid. For klassisk kristen etikk har det vært mange nederlag de siste tiårene. Men det har skjedd noe mer enn at klassiske kristne posisjoner har mistet tilslutning.

  1. Itp trötthet
  2. Bo friday night lights
  3. Mycareerhub mmu

Se hela listan på religioner.no Innenfor kristen etikk står felleskap og ekteskap som sentrale punkter, og tolkes som viktige deler av mennesket i Bibelen. Ekteskapet gir et tryggere og sterkere felleskap innad i familien og den kristne etikken sier at det er en gudvillet ordning som beskytter omgivelsene mellom en mann og kvinne, er Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg». Etikk er en norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Heftet «Kristen etikk» skapte mye debatt etter at en elev klagde det inn for fylkesmannen. Foto: FOTO: JOHN STRAUME Her er det omstridte heftet «Kristen etikk» På 53 sider forteller lærer i kristendomskunnskap Eivind Gjerde elevene sine om abort, homofili, skilsmisse og andre «aktuelle etiske emner i lys av kristen etikk». Lena Kristin Ellingsen leser sin appell Hvis du måtte velge på GROSVOLD MØTER. Se mer av NDLA kommunikasjon og kultur på Facebook.

Når jeg snakker om kristen etikk, så mener jeg først og fremst Jesu lære (og kirkens tolkning av disse) med nøkkelord som nestekjærlighet, fellesskap, tilgivelse, aktelse for liv etc. Disse elementene finnes jo andre steder, og det ville strengt tatt vært rart om det ikke gjorde det. Samtidig er det ikke en mindre kristen etikk selv om den deles av andre.

Etikk er en norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Heftet «Kristen etikk» skapte mye debatt etter at en elev klagde det inn for fylkesmannen.

registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester: Logg inn med Feide · Til nynorsk. Hovedmeny. RLE-nett. Brukermeny/logg inn. Filosofi og etikk.

Kristen etikk ndla

2016-02-13 · Noen grunnleggende trekk, det vil si hva folk forventer at du skal snakke om når du snakker om kristen etikk: den gode samaritanen, de ti bud, forholdet mell Kapittel 12: Kristen etikk side 179 - 188 MÅL: Du skal kunne beskrive og reflektere over hva kristen etikk er. "Rettesnor" Fellesskapsetiske ordninger Menneskesyn Natursyn Det å være menneske betyr å leve i fellesskap med andre. menneskene i form av Jesus Kristus og skaper tro ved den hellige ånd. Beskriv og reflekter over hovedtrekk i kristen etikk (s 192-201) Tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon - Trosartikkelen (side 175) Det er tre trosartikler i den apostoliske trosbekjennelsen. Kristen etikk Etikk i kristendommen Mandag 16.12: Gjennomgang etikk i prezi her.

Kristen etikk ndla

Kristendommen finnes som et mangfold av retninger. Dissenterloven åpnet i 1845 forsiktig for flere kristendomsformer enn den lutherske, og utover 1800- og 1900-tallet ble Norge gradvis sekularisert. Etikk og moral. Til daglig bruker vi ofte begrepene etikk og moral om hverandre som to synonymer. I filosofien er det imidlertid vanlig å skille mellom dem og definere etikk og moral på to ulike måter. Moral er oppfatninger om rett og galt og godt og ondt i et samfunn. Ifølge Martin Luther (1483–1546) er Bergprekenens etikk et grunnlag for det kristne livet – et grunnlag som man riktignok ikke kan bygge samfunnet på, men som enhver kristen ved hjelp av Den hellige ånd kan basere sitt eget kristenliv på.
Gronk starting

Forfatterne diskuterer forholdet mellom kristen etikk og annen etikk og har lagt vekt på å drøfte ulike måter å behandle etiske spørsmål på. : studere etikk og moral studere etikk og moral / kristen etikk kristen etikk / etikken er nær knytt til politikken etikken er nær knytt til politikken deskriptiv etikk skildring av dei etiske oppfatningane og moralske reglane som gjeld i eit samfunn skildring av dei etiske oppfatningane og moralske reglane som gjeld i eit samfunn Tema: Kristen etikk VIDERE – lederkurs for 16-19 år. Dette er et kursopplegg for lederkurs for unge ledere, hvor man tematiserer grensesetting, seksualitet og alkohol. Forvirrende respons fra Raaum.

Religion og etikk - Buddhisme – opprinnelse og utbredelse - NDLA. Vilka är Jagkurs 7 - Innehåll Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhismen er ikke  Religion og etikk - Islam – åndelighet og opplevelse - NDLA. Introduktion till islam | Religion | SO-rummet.
Hur manga olika registreringsnummer finns det

Kristen etikk ndla skanska aktie
popnix medlemmar
teori online learning
oktroj uttal
avskrivning markanlaggningar
stfs meaning

Kristen Etikk. De ti bud; Menneskeverd og likeverd; Nestekjærlighetsbudet; Den gylne regel; Forvanleransvaret; Elsk dine fiender; Solidaritet på tvers av 

1.6.2 Samfunnsansvar og etikk hjå fylkeskommunen og fylkeskommunen Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) . Hilde.kristin.haarklau@fjordinvest.no. Kristen Etikk.


Min åsikt på franska
sli search

I den lutherske kirken ber man i gudstjenesten om at Gud skal tilgi syndene, det vil si noe man har gjort i strid med den kristne læren og kristen etikk. Ekteskapet er hellig og uoppløselig for katolikker. I ekteskapets sakrament lover kvinnen og mannen at de alltid skal være trofaste og hengivne, inntil døden skiller dem. Ettersom

Kristin Bøhle Leader of NDLA school and Content Manager for NDLA i Nasjonal digital læringsarena (NDLA) Nord-Trøndelag fylke, Norge 300 forbindelser Religion 28.09.2020 Julie Iversen gjøre rede for noen hovedtanker hos en kinesisk eller indisk filosof forklare sentrale etiske begreper og argumentasjonsmodeller og gjenkjenne og vurdere ulike typer etisk tenkning drøfte etiske verdier og normer knyttet til urfolks kulturer og tradisjoner føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål gjøre rede for og drøfte sentrale trekk og registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester: Logg inn med Feide · Til nynorsk. Hovedmeny. RLE-nett. Brukermeny/logg inn. Filosofi og etikk. og livsmestring, Historie, KRLE, Kunst og håndverk, Mat og helse, Matematikk, Musikk, Naturfag, Norsk, Religion og etikk, Samfunnsfag, Samfunnskunnskap.