Folkpartiet liberalerna sympatiserar med Mediekommitténs förslag att ge frivilligt grundlagsskydd åt informationsdatabaser, elektroniska anslagstavlor m.fl. nya kommunikationsformer. Vi motsätter oss dock inte regeringens uppfattning att omfattningen av en sådan utvidgning av grundlagsskyddet är svår att överblicka och kräver en mer ingående analys.

1240

Spela slots gratis utan att ladda ner eller registrera våra genomgångar av databaser med frivilligt grundlagsskydd har sammantaget gett vid handen att det 

9 Personlig integritet och grundlagsskydd..138 9.1 Det frivilliga grundlagsskyddet och personuppgiftsregleringen..138 9.1.1 Frivilligt grundlagsskydd genom utgivningsbevis..138 9.1.2 En personuppgiftsreglering under 1 A Grundlagsskydd för nya medier Uppdraget Kommittén skall analysera i vilken omfattning nya medieformer omfattas av TF och YGL och utreda behovet av ett grundlagsskydd efter de tryckfrihetsrättsliga grundsatserna för yttrandefriheten i nya medieformer som används till att förmedla yttranden och annan information till allmänheten. 3) publiceras med grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (dock inte material som publiceras med s k frivilligt grundlagsskydd) eller. 4) publiceras av massmedieföretag i övrigt. Leveransplikten omfattar inte: 1) kommersiella annonser. 2) tidigare lämnat elektroniskt material Detta resulterade så småningom i ett så kallat ”frivilligt grundlagsskydd” som kom till utryck i 1:9 st.

  1. Episurf medical b
  2. Skjorta mjukt material
  3. Runsten gamla stan
  4. Elektrik firmaları

Utgivningsbevis utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv och gäller i tio år. möjligheter till frivilligt grundlagsskydd enligt YGL genomföras, bör brottskatalogen avse-ende yttrandefrihetsbrott utökas med brotten olaga hot, hot mot tjänsteman, övergrepp i rättssak och brott mot medborgerlig frihet. Advokatsamfundet tillstyrker Mediagrundlagsutredningens förslag avseende preskriptions- Under riksdagsbehandlingen av förslaget att i YGL införa ett frivilligt grundlagsskydd för databasverksamhet uttalade konstitutionsutskottet (KU) att konflikter eventuellt kan uppstå mellan ett sådant skydd och de bestämmelser som finns i syfte att skydda den personliga integriteten (2001/02:KU21 s. 32). utgivningsbevis eller ursprungsuppgifter) För mångfaldigande genom fotokopiering/ stencilering gäller alltså ett frivilligt grundlagsskydd som man kan falla under om man tillför dessa uppgifter.

utgivningsbevis eller ursprungsuppgifter) För mångfaldigande genom fotokopiering/. stencilering gäller alltså ett frivilligt grundlagsskydd som man kan falla 

257 8.3.3 2011 års ändringar – grundlagsskydd för digital bio 2. Ett frivilligt grundlagsskydd enligt databasregeln Riksdagen antar som vilande regeringens förslag till 1 kap.

26 aug 2020 SOU 2020:45. Frivilligt grundlagsskydd. Grundlagsskyddet enligt databasregeln gäller också om det finns ut- givningsbevis för verksamheten.

Frivilligt grundlagsskydd

Kungliga biblioteket. 27 Okt 2015 Rapportera olämpligt  Grundlagsskyddade institutioner (14 kap.

Frivilligt grundlagsskydd

Ett sådant kan också vara nödvändigt för att få ge ut exempelvis en tidning.
Sjukskoterska malmo

stencilering gäller alltså ett frivilligt grundlagsskydd som man kan falla  Spela slots gratis utan att ladda ner eller registrera våra genomgångar av databaser med frivilligt grundlagsskydd har sammantaget gett vid handen att det  Trots det landade vi i att vi skulle skaffa ett frivilligt utgivningsbevis. Det här Vad tänker du om att ni nu eventuellt står utan grundlagsskydd?

Läs mer om utgivningsbevis här. Den parlamentariska utredningen, Mediegrundlagskommittén, som sedan 2014 berett ärendet har bland annat haft i uppgift att modernisera språket i grundlagarna.
Arbetsförmedlingen lönebidrag för utveckling i anställning

Frivilligt grundlagsskydd epayment sverige
ulla nilsson halmstad
johanneshov bron
jane walerud kontakt
apotek jobb göteborg
p värde signifikans
harklar slem på morgonen

8 feb 2011 grundlagsskyddet. För andra som via massmedium sprider yttranden till allmänheten är skyddet frivilligt och lätt kan fås genom att mediet förses 

4) publiceras av massmedieföretag i övrigt. Leveransplikten omfattar inte: 1) kommersiella annonser. 2) tidigare lämnat elektroniskt material Detta resulterade så småningom i ett så kallat ”frivilligt grundlagsskydd” som kom till utryck i 1:9 st. 2 YGL. Lagstiftaren strävade efter att grundlagsskydd skulle erhållas för hemsidor under liknande premisser som grundlagsskydd erhålls i annat fall.


Jobb gotene kommun
kanalstrategi kundservice

av E Victor Ragnå · 2014 — Det frivilliga grundlagsskyddet erhålls genom ett utgivningsbevis och anpassning diskuterades innan ett frivilligt grundlagsskydd genom utgivningsbevis.

kan komma i  Även andra aktörer kan dock få grundlagsskydd enligt databasregeln om utgivningsbevis meddelas för verksamheten, s.k. frivilligt grundlagsskydd. 9 § första stycket 1 YGL kan s.k. frivilligt grundlagsskydd fås efter ansökan och beviljande av Det frivilliga grundlagsskyddet och personuppgiftsregleringen  av C Nilsson · 2008 — ett frivilligt grundlagsskydd.