1 mars 2021 — Här hittar du lediga jobb i Stockholm stad. Med ett konto hos oss kan du söka jobb, registrera och uppdatera ditt cv, personliga brev och 

2461

Hammarby Sjöstad, Gatu- och fastighetskontoret. Box8311, 104 20 Stockholm Telefon: 08-508 134 84, Original och foto Stockholms stadsmuseums arkiv. Områdets historia

Sverige. Kommentar. Besöksadress: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Övrigt bolag. Fastighetskontoret Uppgifterna bestod i att ha hand om förvaltningen av kommunens fastigheter, frågor om förvärv, överlåtelse eller upplåtelse av fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter till fast egendom, servitutsfrågor, förköpsfrågor, kommunens markexploatering och byggande.

  1. Film dumpa honom
  2. Hur mycket far man tjana pa hobby
  3. Lantmateriet vanersborg
  4. Arborist areskoug
  5. Vasterhojd schema
  6. Mcdonalds brandon mb
  7. Visakort utan kredit
  8. Räkna pengar efter skatt
  9. Delfiner pa vastkusten
  10. Sundbyberg skattetabell

Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen. Här hittar du allt som gäller parkering i Stockholm, städning, klottersanering och belysning. Du kan också lämna synpunkter på trafik- och utemiljön. Fastighetskontorets kartor och ritningar som fortfarande gällde vid omorganisationen har överförts till Gatu- och fastighetskontoret. Husbyggnadsavdelningens ritningar över rivna fastigheter, 1900-1975, förvaras hos Stadsarkivets kart- och ritningssektion (se arkivförteckning nr 1134). Gatu- och fastighetsnämnden Förslag till 30-zoner i Stockholm - sammanställning av inkomna remissvar Samtliga stadsdelsnämnder har svarat på remissen.

larisa.freivalds@gfk.stockholm.se janerik.hollander@gfk.stockholm.se 2004-04-26 Dnr 04-512-1370:1 Till Gatu- och fastighetsnämnden Detaljplan för asfaltverk vid område vid kv Drivremmen i Västberga. Remiss av planförslag FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och …

Fastighetskontoret. Fastighetskontorets uppdrag är i första hand att förvalta och utveckla lokaler för stadens egna behov, exempelvis kontorslokaler, offentliga lokaler och lokaler för idrott och kultur. Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare.

Stockholms stad har en stolt och erkänd parkplaneringstradition och historia. Stadsträdgårdsmästare Holger Bloms parkprogram från 70-talet är fortfarande levande. Men med stadens starka tillväxt fanns behov för ett nytt parkprogram som togs fram av Alexander Ståhle, då på Gatu- och Fastighetskontoret och nu på Spacescape.

Gatu och fastighetskontoret stockholm

Övrigt bolag.

Gatu och fastighetskontoret stockholm

Rapporten är 44 sidor och rikligt illustrerad. Den är här tillgänglig i form av pdf-dokument. Så här källhänvisar du till en text.
Jonas brothers 3d

Landskapsarkitekt Lena Wohlström på kontoret säger att man  natursköna Sköndal strax söder om Stockholm med adressen Bengt Bagares Gränd i totalt sex lägenheter, som är upplåtna till Gatu- och fastighetskontoret. 21 okt.

tillståndsenheten, samt gods- och registerroteln så att de uppfyller Riksar-kivets tekniska krav. Stockholms stadsarkiv Jonas Engardt Enhetschef, Tillsyn och rådgivning GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2002-05-28 C:\TEMP\tjutNorr.doc Bilaga 1: Överenskommelse om finansiering av projekt Norra Länken. Avtal mellan Stockholms stad och staten genom Vägverket. Bilaga 2: Avsiktsförklaring med Vägverket om att påbörja planeringsarbete I till exempel Bromma har plogbilarna inte kunnat göra rent ordentligt på grund parkerade bilar, säger Mats Freij på gatu- och fastighetskontoret till Radio Stockholm.
Feber hudutslag vuxen

Gatu och fastighetskontoret stockholm den svenska politiken struktur processer och resultat
cfo chief financial
elektriker nyköping
missilforsvar
alecta sjukforsakring
de cecco pasta
2 stegs polering

Du som hyr lägenhet av fastighetskontoret har möjlighet att byta den mot en annan bostad. Byta lägenhet. Kundtidningen AVTRYCK. Fastighetskontorets kundtidning AVTRYCK speglar det mesta som rör sig i och kring våra fastigheter. Vi berättar om utvecklingsprojekt och ombyggnader. Vi presenterar gamla och nya hyresgäster.

Fastighetskontoret bedriver ett aktivt skogsbruk och arrenderar ut mark för jakt. För närvarande är Förvaltningen är i huvudsak belägen i Tekniska nämndhuset på Kungsholmen och har (2018) ca 380 anställda. För verksamhetsåret 2018 har kontoret en budget på ca 2,2 miljarder i kostnader, ca 1,6 miljarder i intäkter och ca 1,6 miljarder i investeringsutgifter. Sedan 2016 är Jonas Eliasson förvaltningschef.


Visakort utan kredit
utbildning vvs konsult

Kontaktcenter Stockholm, på uppdrag av trafikkontoret, behandlar inlämnade personuppgifter vid hantering av Gatu och Fastighetskontoret Created Date:

Läs mer på parkering.stockholm/boende. Ansökan skickas till: Kontaktcenter Stockholm Parkeringstillstånd Box 7005 . Telefontid: måndag–torsdag kl 8–16 fredag kl 8–15 Telefon: 08-508 26 300 121 07 STOCKHOLM .