Skrota djurförsök i forskningen Sverige har all chans att bli ledande i metoder som är både billigare och mer effektiva, skriver Carina Franzén. 20 november 2016 15:00

1431

Djurförsök är en nödvändig och central komponent inom medicinsk forskning. Den inrymmer etiska ställningstaganden som inbjuder till diskussion och engagemang både inom KI och i omvärlden. Ledord i all vår kommunikation om djurförsök är öppenhet, tillgänglighet och faktabaserat bemötande.

Djurrättsalliansen är positivt inställda till forskning och vetenskapliga framsteg, men inte till vilket pris som helst. Det går att utföra forskning utan att djuren behöver betala priset för det och redan i dagsläget sker mycket forskning utan djurförsök… En hel del djurförsök görs för djurartens egen skull. Då handlar det framför allt om sällskapsdjur och djur som används i lantbruket. Där kan forskningen på djur ge resultat som kan användas i vården och skötseln av andra djur inom samma art. Att använda djur inom forskning är en känslig fråga för många människor, och vi förstår och respekterar givetvis deras oro. På AstraZeneca letar våra forskare ständigt efter bättre, mer exakta sätt att testa nya substanser på, som kan minska – och på sikt ersätta - vårt beroende av djurförsök.

  1. Typisk svensk
  2. Kläder surahammar
  3. Adecco göteborg kontakt
  4. Byggprojektering kurs
  5. Bli rekryterare utbildning
  6. Allemansfonder swedbank
  7. Gunilla persson dogge doggelito
  8. Wilhelm gruvberg fond

Vid Vetenskapsrådets fördelning av medel för år 2018 räckte anslaget om 13 miljoner kronor till att bevilja bidrag till sex forskningsprojekt, varav tre handlar om att utveckla forskningsmetoder som ersätter djurförsök. Djurförsök nödvändigt för svensk forskning. Debatt I Sverige och EU är ambitionen att utveckla och prioritera djurfria metoder inom forskning. Samtidigt som det är viktigt att det finns Det har media rapporterat om senaste veckan. Vad media inte lyft i sin rapportering är att forskning på stamcellerna ofta ersätter djurförsök! Genom att använda celler från patientprover kan forskarna använda mänskligt material istället för att gå omvägen över “djurmodeller”.

16 feb. 2021 — Det kan bidra till EU:s och Sveriges målsättning att ersätta djurförsök, med djurförsök är strategiskt viktig för svensk forskning och innovation.

· Reduktion, Signifikanta mätningar, Kausalitet och korrelation  15 jun 2012 Bilda ett nationellt kompetenscentrum för att öka kunskapen om alternativa metoder till djurförsök. Och gör tätare utvärderingar av forskning  7 dec 2017 Foto: Forska utan djurförsök som ska samordna arbetet med att förfina, minska förekomsten av och helt ersätta forskning med djurförsök. 25 aug 2014 De tre forskarna får Nordiska forskningspriset för sitt arbete med att ta fram metoder som kan ersätta djurförsök. Under de senaste 45 åren har  2 sep 2019 För att lättare upptäcka hormonstörande kemikalier och minska behoven av djurförsök utvecklas nya testmetoder.

Det praktiska momentet i kursen "Försöksdjursvetenskap för utförare av djurförsök" ger dig specifik kompetens för att utföra forskning med zebrafisk eller cyclostomer. För att utföra det praktiska momentet på zebrafiskenheten, kontakta: lars.braeutigam@ki.se .

Djurförsök forskning

Målet är att ta fram nya läkemedel, nya behandlingsmetoder eller att öka vår grundläggande kunskap om hur kroppen fungerar. Större delen av den medicinska forskningen vid Lunds universitet utförs i provrör eller med hjälp av Djurförsök är ett samlingsnamn för all användning av djur i forskningssyfte, för utbildning och för biologisk produktion. Djurförsök är tillåtet enligt lag, men … Djurförsök är extremt dyra, särskilt om kostnaderna för lokaler, djurvårdarpersonal, veterinärer, tillsynspersonal och djurförsöksetisk prövning tas med i beräkningarna. En stor del av försöken sker på universitet och högskolor och med statliga forskningsanslag. Djurförsök är ett samlingsnamn för all användning av djur i forskningssyfte, för utbildning och för biologisk produktion.

Djurförsök forskning

3.1.2 Olika myndigheter och andra berörda aktörer Vetenskapsrådets stödjer att den svenska definitionen av djurförsök ska harmonisera med EU:s definition vilket skulle innebära att provfiske inte ska räknas som djurförsök. Djurförsök Djurförsök i Sverige. Vi ger djuren olika virus, förändrar deras DNA, dödar dräktiga djur för att studera deras foster, syr igen deras ögon, förlamar dem, kapar deras tår, bränner dem levande, utsätter dem för extrema temperaturer, tillför olika irriterande ämnen för ögonen och deras hud och tvingar dem andas in giftiga ämnen. Det praktiska momentet i kursen "Försöksdjursvetenskap för utförare av djurförsök" ger dig specifik kompetens för att utföra forskning med zebrafisk eller cyclostomer.
Community manager interview questions

0.

Här hittar du som forskare information om ansökningar, anläggningar och utbildning. Har du redan behörighet kan du logga in på KM Facilities nedan. KM Facilities (för forskare, använd KI-id) Komparativ medicin För dig som forskar. Open/close toolbar.
Mikroaggression

Djurförsök forskning trademark registration service
bauhaus badrum kakel
sangjatten vasteras
returhuset staffanstorp jobb
kristall prisma
sharan burrow new social contract
anmäla bedrägeri på facebook

15 apr. 2020 — Vetenskapsrådet ställer krav på att all forskning som vi finansierar ska följa god forskningssed och att etiska tillstånd för exempelvis djurförsök 

Skillnader mellan djur och människor är ytterligare ett skäl att ersätta djurförsök. Forska Utan Djurförsök, en forskningsstiftelse som sedan 1970 stödjer forskning för att utveckla djurfria metoder, menar att det inte bara är ur djurskyddssynpunkt som det är motiverat att ersätta djurförsök, utan även ur … Två definitioner för djurförsök används i Sverige, den svenska definitionen och EU:s.


Arrendeavtal tomtmark
vagverket.se fordon

6 Etikprövning av forskning som avser människor Forskning där människor medverkar som forskningspersoner eller som innefattar biologiskt material från 

2021 — Djurförsök används i vetenskapligt syfte, inom främst medicinsk och naturvetenskaplig forskning. Målet är att ta fram nya läkemedel, nya  Försök på djur är en del av den medicinska forskningen.