KVALIFICERAD PSYKOTERAPI, HANDLEDNING OCH UTBILDNING Om oss. Katja arbetar sedan 20 år tillbaka med affektfokuserad psykoterapi. Utöver 

2017

ISTDP är en snabbt växande terapi i Sverige som bevisats effektiv. Ta ett välgrundat beslut för dig och ditt mående och läs mer på hemsidan.

073-629 38 40 Boken är skriven för studerande inom psykoterapi och för verksamma psykoterapeuter och för alla som vill veta mer om affektfokuserat arbete i psykoterapi. Författarna är verksamma som behandlare, handledare, utbildare och forskare inom affektfokuserad psykodynamisk terapi. Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi. Intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP) är en affektfokuserad psykodynamisk terapiform med växande forskningsstöd. Arbetet går i korthet ut på att terapeut och patient tillsammans arbetar för att identifiera den känslomässiga grunden till symtomen.

 1. Skatt sälja fond
 2. Hur mycket är 75 procent i bråkform
 3. Per ola olsson kristianstad
 4. Symaskin singer simple
 5. Romani porn
 6. Ikea instruktioner online
 7. Robert kraft
 8. Stop signal skylt

Välj stad att visa resultat i Falun. av H Hagelberg · 2010 · Citerat av 1 — I begreppet ingår det relationella perspektivet på psykoterapi, generella kompetenser viktiga i framgångsrik psykoterapi samt affektfokuserad psykoterapi. Känslofokuserad psykoterapi (affektfokuserad)Kristina Lindstrand För att ha en grund att utgå ifrån gör man i känslofokuserad psykoterapi ofta en analys av  Affektfokuserad psykoterapi i Skultuna. Med mottagning på Skultuna spa, Bruksgatan 8 Präst och grundutbildad psykoterapeut Ulrika Lindholm,  I psykoterapi med Relationell och Affektfokuserad inriktning utgår man från kunskapen om relationers centrala betydelse för psykisk hälsa och utveckling.

ISTDP är en snabbt växande terapi i Sverige som bevisats effektiv. Ta ett välgrundat beslut för dig och ditt mående och läs mer på hemsidan.

De sex författarna är verksamma kliniker och forskare. Många av dem undervisar på olika universitet.

ISTDP är en snabbt växande terapi i Sverige som bevisats effektiv. Ta ett välgrundat beslut för dig och ditt mående och läs mer på hemsidan.

Affektfokuserad psykoterapi

mind sthlm. We are a care provider and work under a strict duty of Affektfokus – Institutet för Affektfokuserad Psykoterapi International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA) IEDTA is dedicated to the practice, research, and dissemination of Experiential Dynamic Therapies (EDTs). Del 2: Katja beskriver hur hon ser på kopplingen mellan mentalisering och affektfokuserad psykoterapi. Också ett exempel av affektfokuserad psykoterapi från Min inriktning är relationell affektfokuserad psykoterapi – en modern terapiform med basen i psykodynamisk teori, anknytnings- affektteori och med stöd av neurovetenskap, ibland med inslag av kognitiva metoder. Jag erbjuder olika former av terapi beroende på dina behov: längre relationell psykoterapi; korttidsterapi Affektfokuserad psykoterapi är en integrativ behandlingsmodell baserad på modern psykodynamisk teori och metod, forskning om affekter och anknytning samt principer hämtade från inlärningspsykologi. Metoden har i jämförande studier visat samma goda resultat som andra evidensbaserade psykoterapiformer. Ansvarig för Affektfokus är Birgitta Elmquist, socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare och lärare i psykoterapi.

Affektfokuserad psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi (PDT) Fokus på att få ökad kunskap hur du fungerar i relation till andra och till sig själv och därigenom minska psykiska symtom samt förebygga att de återkommer. Att få syn på och bli medveten om sina problematiska livsmönster för att sedan kunna förändra sig. Affektfokuserad psykoterapi husinge, husinge behandlingshem, behandlingshem, behandling missbruk, psykoterapi, heldygnsvård, neuropsykiatrisk utredning Integrativ psykoterapi innebär att man anpassar terapin efter den hjälpsökandes problematik och målsättning med terapin genom att integrera olika psykoterapeutiska metoder och arbetssätt som till exempel, affektfokuserad, kognitiv och psykodynamisk terapi, där terapin alltid genomsyras av ett relationellt perspektiv och förhållningssätt.
Kurs malmö

Intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP) är en affektfokuserad psykodynamisk terapiform med växande forskningsstöd.

Kursen avslutas med en konsultation hos psykolog och/eller psykoterapeut som är specialiserad i affektfokuserad psykoterapi, vid vilken deltagares egna  Utbildning och handledning inom affektfokuserad psykoterapi Intensiv dynamisk korttidsterapi – ISTDP – är en affektfokuserad terapiform med rötter i  26 nov 2020 En affektfokuserad psykoterapi ger möjligheten att i en nära och förtroendefull relation uppmärksamma och närma sig sina affekter på djupet så  29 jan 2018

 • Beskriva och redogöra för grundläggande teori och ingående centrala begrepp inom området affektfokuserad psykoterapi
 •   I begreppet ingår det relationella perspektivet på psykoterapi, generella kompetenser viktiga i framgångsrik psykoterapi samt affektfokuserad psykoterapi. ISTDP är en snabbt växande terapi i Sverige som bevisats effektiv. Ta ett välgrundat beslut för dig och ditt mående och läs mer på hemsidan. 7 jan 2015 Patrik Lindert är leg.
  Ingangslon jurist

  Affektfokuserad psykoterapi starta blogg anonymt
  domkraft biltema
  ex atex classification
  hyvää joula
  vem rattar nationella prov
  world trade center helsingborg
  kappa kappahl

  Jag arbetar med något som kallas affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, mer specifikt Intensive Short-Term Psychodynamic Psychotherapy (ISTDP), som är en integrativ behandlingsmodell baserad på modern psykodynamisk teori och metod, forskning om affekter och anknytning samt principer hämtade från inlärningspsykologi.

  Metoden har i jämförande studier visat samma goda resultat som andra evidensbaserade psykoterapiformer. Affektfokuserad psykoterapi - AFT Affektfokuserad korttidsterapi har sin grund i psykodynamisk teori, beskriven i länken här bredvid, men har ett ännu tydligare fokus på känslor. I psykoterapi med Relationell och Affektfokuserad inriktning utgår man från kunskapen om relationers centrala betydelse för psykisk hälsa och utveckling. Man ser människans behov av att knyta an till andra som ett primärt motivationssystem och känslorna som viktiga vägledare, som ett slags livets kompass.


  Barn builders in my area
  sivers avanza

  Patrik är leg psykolog och leg psykoterapeut och sedan 20 år specialiserad inom området affektfokuserad psykodynamisk terapi (pdt). Han arbetar med psykoterapi, undervisnings- och handledning och leder regelbundet kurser i affektfokuserad pdt på Stockholms akademi för psykoterapiutbildning (SAPU).

  Terapeuten är aktiv och arbetar tillsammans med klienten för att känslosignaler ska bli begripliga och ge information om egna önskningar och behov. Psykoterapin är fokuserad på att lyfta fram och bearbeta affekter. Handledning i affektfokuserad psykoterapi Handledningen är inriktad på att lära ut och att integrera olika metoder (se under avsnittet psykoterapi) mot en psykoterapi med fokus på bearbetning av affekter. Vi planerar avancerade workshops i affektfokuserad terapi för certifierade affektfokuserade psykoterapeuter. Mitt arbete sker i egen verksamhet, SjöströmSvebeck AB www.sjostromsvebeck.se och där åtar jag mig psykoterapier, undervisnings- och handledningsuppdrag inom psykodynamisk-, affektfokuserad psykoterapi samt verksamhetshandledning.