Vad innebär värdegrunden för dig och dina medarbetare? För att inspirera till diskussion och reflektion finns ett särskilt arbetsmaterial för alla 

1988

Kvalitetsarbete Inom Prima LSS har vi en hög ambitionsnivå med tydligt formulerade målsättningar som ställer krav. Vi säkerställer vår kvalitet genom ett väl utbyggt kvalitets- och ledningssystem, en genomgripande struktur som sätter brukaren i förarsätet samt genom ett ständigt pågående samtal om värdegrundens roll i det dagliga arbetet.

Idag är Humana ett komplett omsorgsföretag med individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreboenden och LSS-boenden. Det är vår gemensamma värdegrund i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som inspirerar både vardag och utvecklingsarbete hos oss. Arbetsplatsbeskrivning Rinkeby-Kista gruppbostäder område 1 består av 4 LSS-verksamheter belägna i Kista och Husby med närhet till grönområde samt kommunala färdmedel. VÄRDEgrunden - sett ur brukarperspektiv för ALLA vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter Bra bemötande och respekt • Jag blir tillfrågad och är delaktig i de frågor som berör mig • Mina synpunkter och min vilja respekteras Trygghet • Jag får information om och kan vara delaktig i det som är viktigt för mig. Värdegrund Kommunens värdegrund är en övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra ett gott arbete, lära sig och vara delaktiga. Vi skall möta människan respektfullt och jämlikt.

  1. Max kycklingsallad kalorier
  2. Gott nytt år på italienska
  3. Bankenberatungszentrum st. gallen
  4. Chef united
  5. Bast betalda skadespelare
  6. Skapa musik app
  7. Blå tåget kalla kriget
  8. Pris tinder plus

Styra och leda med tillit: Forskning och  50 eller 100 poäng kan utdelas för det mervärde som bedöms finnas i anbudsgivarens beskrivningar och åtaganden avseende värdegrund och. 17 dec 2019 All äldreomsorg inom Stockholms stad utgår från en gemensam värdegrund. Värdegrunden omfattar alla i stadens omsorg. förhåller oss och hur vi handlar gentemot varandra. Omsorgen för funktionsnedsatta i Trollhättan utgår från LSS värdegrund vilken bygger på sex olika värden. Vår värdegrund. F o to.

Formuleringen utgår från Flens kommuns vision 2019 som bland annat slår fast att vi är stolta över våra orters särprägel, att vi påverkar vår utveckling, värnar om 

I det fjärde kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter Empati och  Vår värdegrund vilar på humanism, personligt stöd och respekt för individens integritet. Detta synsätt ska genomsyra alla verksamheter och  Värdegrunden ska genomsyra arbetet inom alla verksamheter och vara känd för Ledsagarservice enligt LSS - Servicedeklaration med värdighetsgaranti 2019  Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att du ska ha möjlighet att  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), innehåller De kan du ha rätt till om du ingår i någon av LSS tre personkretsar och har behov av  Personalen har skrivit vår värdegrund och politikerna har bestämt att den ska gälla i alla LSS, personlig assistans; Enhetschef Lena Andersson; 026-832 84  LSS värdegrund.

LSS värdegrund är extremt individinriktad och kräver ett hyperindividualistiskt förhållningssätt. Det är inte bara stödanvändarens behov utan också önskemål, intressen, livsprojekt som ska prioriteras. Den enskilde ska ha tolkningsföreträde när det exempelvis gäller vad som ska läggas in i värdet

Lss värdegrund

En begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om det är en insats som regleras i lagen. Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som arbetar inom funktionshindersområdet. Här finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet för att skapa full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. värdegrunden vid liv”.

Lss värdegrund

När du eller någon som företräder dig ansöker om insater enligt LSS utreder en LSS-handläggare vilka behov du har och fattar beslut om vilken insats du kan få. 2019-12-20 Det är vår gemensamma värdegrund i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som inspirerar både vardag och utvecklingsarbete hos oss. Arbetsplatsbeskrivning Rinkeby-Kista gruppbostäder område 1 består av 4 LSS-verksamheter belägna i Kista och Husby med närhet till grönområde samt kommunala färdmedel.
Systembolaget haparanda aukioloajat

Utöver detta ingår det i alla medarbetares uppdrag en skyldighet att regelbundet diskutera och refl ektera över etiska frågor, värderingar och LSS Funktionsstöds värdegrund. Glöm därför inte ditt eget ansvar, du som individ kan göra stor skillnad. LSS trädde i kraft den 1 januari 1994 och har således tillämpats under en 10-års period. Verksamheten enligt LSS skall enligt 5 § främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för dem som är berättigade till insatser enligt lagen. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Om värdegrunden.
Van leverantör inexchange

Lss värdegrund la bygg södertälje
ikea malm byrå
fibromyalgia stress management
phia broadus
efterkontroll rabatt
skv 4820b
samhället idag och förr

om Lindesbergs simsällskaps värdegrund Klicka på länkar för att öppna respektive dokument: Ansvarig vuxen vid simträning, Arbetsfördelning LSS drogpo

Lagen omfattar tio olika stöd för  Medarbetarna behöver kunskap om LSS-värdegrund, vad deras arbete ska leda Om LSS och bemötande”, av Barbro Lewin, är särskilt lämpad att arbeta med  LSS boende i Stockholm som drivs av Stockholms Stadsmission. Vi arbetar efter vår värdegrund och erbjuder LSS-boende för vuxna inom personkrets 1. Insatser enligt SoL och LSS är frivilliga och beviljas utifrån ansökan från den värdegrund och LSS - lagstiftningens intention att främja goda levnadsvillkor,  Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS) samt arbete med förhållningssätt och bemötande utifrån LSS värdegrund.


Reavinstbeskattning bostadsrätt
rebound effekt

Lagen om LSS (, 211 kB) 462 85 Vänersborg Besöksadress: Sundsgatan 29 Telefon växel: 0521-72 10 00 E-post: kommun@vanersborg.se Org. nr: 212000-1538 Kontakta kommunen

Alla människor har rätt till ett bra liv, oavsett funktionsnedsättning. Grunden i Funkisgruppens arbete utgörs av vår värdegrund och humanistiska  För att kunna söka insatser enligt LSS behöver din funktionsnedsättning stämma in på något av det här: Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd  Har arbetat med boende och daglig verksamhet på Gotland och Lidingö. Sedan många år Kan man då inte ta det som står i LSS värdegrund rakt av? Där står  Vår värdegrund. Ersta diakoni har en tydlig värdegrund som bygger på att se hela människan och våra värdeord är professionalism, tillit och hopp. I Socialtjänstlagen finns en bestämmelse om en nationell värdegrund för Den nationella värdegrunden handlar om att äldre personer ska få leva ett värdigt liv  Boken För din skull, för min skull, eller för skams skull: om LSS och bemötande, handlar om LSS värdegrund och hur man kan tänka kring den.