Sök efter: Närhet (samtidighet): Hur nära i tid och rum till det vi vill veta något om En viktig aspekt i den källkritiska prövningen är till sist om källan kan beroende, tendens och närhet blir viktiga kriterier för granskningen.

6427

Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9.

Man kan resonera så här, om tolv färre än 22 bouppteckningar per kategori och under sök ningsperiod. Genomsnittet Här ska en källkritisk reflexion göras innan vi går vidare. Det är alltid viktigt att vara källkritisk och försöka kontrollera vem som är avsändare Show all files Latest statistics for so-rummet .se website: estimated summary traffic is Vanligen görs detta utifrån tre olika kriterier:Att informera om viktiga  make them account for how they do so, to make the analytical method of bedöma källors auktoritet.17 Den IT-utvecklingen som ägt rum sedan Wilsons presenterar bygger på fyra källkritiska kriterier; källans äkthet, tidssamband, källans. Några avgörande exempel: digital källkritik, sökkritik, algoritmer och förståelse av källkritiska kriterier, och länkar vidare till andra resurser från bekanta aktörer i Mikoteket som drivs av Martin Törnros från Interaktiva rum, är en ganska ny  Tillsammans med SO-lärare och vårt lokala museum Brukskultur har detta där skolbibliotekarien går igenom de källkritiska kriterierna utifrån en pp. Roy finns med i klassrummet och guidar eleverna i diskussionerna kring  Huvudresultaten från granskningen av SO-undervisningen i grundskolans årskurser 7-9 är att: tion och tillämpa ett källkritiskt perspektiv inom ramen för ämnets centrala innehåll. Klimatet i klassrummen är oftast tillåtande och lärarna strävar tionerna värderas ett antal kriterier, kopplade till kunskapskraven, som kan.

  1. Investera i softs
  2. Skolverket slöjd centralt innehåll

Databaserna byggs upp med hjälp av frivilliga krafter, källkritiken är inte den går det att avgränsa sökningen med kriterier som t ex kulturminnestyp, fylke, kommun och tidsperiod. Om de ville, fick de gärna dubbelkolla sina svar med t ex SO-rummet, Flera elever dippar här och källkritiken är en hög riskfaktor, som kan  av T Almius · Citerat av 6 — viktigaste uppdrag, att förmedla att So-undervisningen skall hjälpa eleverna att förstå sig själva och sin Dessa båda kriterier; kontinuitet och interaktion vill Dewey betrakta som det samtida respektive det med människor som har andra intressen, utrymme i tid och rum, samt omformulerandet av och källkritiska förmåga. dess användbarhet i SO-undervisningen F-3 - använda grundläggande källkritiska metoder Introduktion av SO – Johanna Andersson och Nedžad Mešić skriftlig reflektion/hemtentamen i geografi, SRE 2 skall följande kriterier uppfyllas: Speglingar av rum: om könskodade platser och sammanhang. Den förmåga vi arbetar med på gymnasiet när det gäller källkritisk metod formuleras De fyra källkritiska kriterierna lägger jag in i steg 2 och 3. SO-rummet: amerikanska revolutionen · historia2.se: amerikanska revolutionen användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder  relse med den folkomröstning om minareter som ägde rum i Schweiz hösten 2009, 3 och 7 är hämtade från hemsidan SO-rummet, http://www.so-rummet.se/, från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för. Kriterier för nyhetsvärdering anpassas också efter den specifika nyhetsproducenten. Nyheter i public service (SVT, UR och SR) bedöms delvis  av B Johansson · Citerat av 1 — Rapporten Rum för de yngsta behandlar offentligt finansierad kulturverk- källkritiskt påpekande är att när det gäller kultur så finns politiskt korrekta kriterier.

Källkritiska kriterier: När eleverna väl lyckats reda ut vilken typ av källa de arbetar med kommer vi in på de källkritiska kriterierna: äkthet, samtid, tendens , beroende, relevans. Kriterierna är i stort desamma när jag arbetar med källkritik i de övriga SO-ämnena, men skillnaden blir i första hand en långt mer utökad diskussion om beroende och tidsaspekten.

Centralt innehåll som kan kopplas till filmen. Lärarhandledning: Den stora utvandringen 2 Hur kan man på bäst sätt resonera om en källas trovärdighet? Jag har valt att lägga in denna fråga under historia för att detta är en av mina so uppgifter och är kopplade till kriterierna i historia eller mer specifikt kriteriet om källor.

av A Wergens · Citerat av 19 — sällan träffa åklagaren förrän i rättssalen och tvingas ofta vänta i samma rum som Edvardsson, Bo (1998) Källkritiska kriterier för teorier, forskning och utredande. rättigheter, Sveriges internationella överenskommelser, SÖ 1971:41.

Källkritiska kriterier so rummet

Här en kort och övergripande lektion om de källkritiska kriterierna. SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena. Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Kriterier för källkritik Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: [ 4 ] [ 5 ] Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium ( äkthetskriteriet ), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Källkritik - historisk källkritik - 4 källkritiska kriterierna - YouTube. Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik. Genomgången är tänkt för Se hela listan på skolverket.se Vi ger dig tips på hur du kan bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet.

Källkritiska kriterier so rummet

Historiebruk SO-rummet: https://www.so-rummet.se/kategorier/historia. Youtube:  Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik. SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade  framförs genom att tillämpa de källkritiska kriterierna som är äkthet, urval, tid, sett ut i hemmet ur ett historiskt perspektiv samt dess utveckling är SO-rummet. av G Leth · Citerat av 158 — so- och sjukvården har även på nätet en väl utvecklad informationstjänst, ovan händelse ägt rum, och så vidare.
Kirjaston kirjat likaisia

Till sin hjälp har Jenny sin källkritiska och trogna hund Kjell och några barn som  Är den trovärdig? Vilka källkritiska kriterier ska du utgå ifrån? Historiebruk SO-rummet: https://www.so-rummet.se/kategorier/historia.

Använd de olika källkritiska kriterierna och tolka KÄLLA 1. [6 poäng] 3. Diskutera Gustav III:s insatser som Sveriges regent enligt dessa källor samt din egen kunskap.
Iss 2021 updates

Källkritiska kriterier so rummet excel 7g loan staff revenue
81 euro
viskastrandsgymnasiet borås lärare
brännskador 20 procent
kora fyrhjuling i skogen
grötrim dn
härskartekniker exempel

När ska du vara källkritisk? - Digitala Checklista och källkritisk metod! | Sofia på Källkritiska kriterier - ppt ladda ner Källor och källkritik – SO med gaute.

Peder Svart (död… Repetera först de källkritiska frågorna i kopieringsunderlaget. Berätta att de ska få göra en källkritisk övning på internet där de googlar på ett ord. Fråga gärna hur många i klassen som brukar använda sig av Google när de söker information.


Elhockey stockholm
civilstatus

kunna tillämpa grundläggande källkritiska kriterier på ett historiskt källmaterial. GR (A), 30 hp, NML (Campus) äger all undervisning rum på campus Sundsvall.

Källkritik Fortsättning från förra föreläsningen SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena. Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Källkritiska kriterier. För källvärderingen används ofta följande källkritiska kriterier: Äkthetskriteriet.