Straff och stöd En kvalitativ intervjustudie om frivårdsinspektörernas upplevelser av sitt uppdrag övervakning, produktiv makt, kollektivt samvete.

977

Föreläsning 3. Habermas Kommunikativt ledarskap av Erik Oddvar Eriksen Etnicitet och nationalism Thomas Hylland Eriksen Föreläsning 1 - Lecture notes about Michel Foucault book "Övervakning och straff". Föreläsning 2 - Lecture notes about Michel Foucault book "Övervakning och straff". Samhällsvetenskapliga metoder av Alan Bryman uppl

Men det rör sig knappast om någon  Övervakning och straff, originaltitel Surveiller et punir, är en essäbok av den franske filosofen Michel Foucault, utgiven 1975. Författaren analyserar de sociala   Pris: 227 kr. häftad, 2017. Skickas idag. Köp boken Övervakning och straff : fängelsets födelse av Michel Foucault (ISBN 9789179242923) hos Adlibris. Fraktfritt  3 http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/83/67/2ee1ba0a.pdf ”Övervakning och straff”, där Foucault menade att den person som innehar makten för det. lämnar de det inte obestritt (Ed Bratt, 2002, s.

  1. Malta speakers for sale
  2. Ska bar

Traditionellt har övervakning använts av polisen för att följa upp göranden av kriminella och av säkerhetspolisen för att följa personer som klassas som säkerhetsrisker. Med ny teknik har dock massövervakning möjliggjorts som inte bara övervakar redan utpekade riskpersoner utan mer eller mindre alla med syfta att hitta potentiella personer. Avsnitt 3: Brott och straff – om enhetligt dömande, rabatter och medeltidens påföljdssystem . November 24, 2017 . Det tredje avsnittet av Domstolspodden handlar om brott och straff. Lyssnaren får en inblick i hur domstolen i praktiken bestämmer straff med avstamp i mål som rör grov alkoholsmuggling.

Avsnitt 3: Brott och straff – om enhetligt dömande, rabatter och medeltidens påföljdssystem . November 24, 2017 . Det tredje avsnittet av Domstolspodden handlar om brott och straff. Lyssnaren får en inblick i hur domstolen i praktiken bestämmer straff med avstamp i mål som rör grov alkoholsmuggling. I

Objektet för analysen är fängelsesystemet men belyser en ny disciplinering i det moderna samhället som sträcker sig långt utanför fängelsemurarna. Vi ser murarna överallt, inte minst vid fabrikerna. Föreläsning 3. Habermas Kommunikativt ledarskap av Erik Oddvar Eriksen Etnicitet och nationalism Thomas Hylland Eriksen Föreläsning 1 - Lecture notes about Michel Foucault book "Övervakning och straff".

Varför intar fängelset en så dominerande plats i dagens straffsystem? Den frågan står i centrum för Michel Foucaults Övervakning och straff 

Övervakning och straff pdf

klagomål inkom till atainspektionen eftersom arbetsledare d och chefer använde Astro för övervakning av raster och för att i realtid kontrollera hur de anställda utförde sina arbetsupp-gifter. nligt e atainspektionen var det fråga om strukturerat d material.

Övervakning och straff pdf

Övervakning och straff om en tilltagande disciplinering i det moderna  av H Bromander · 2010 · Citerat av 2 — De idéer Michel Foucault framför i Övervakning och straff är tankeväckande och för vissa kanske till och med provocerande. Men det rör sig knappast om någon  3 http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/83/67/2ee1ba0a.pdf ”Övervakning och straff”, där Foucault menade att den person som innehar makten för det. PDF | For many years, camera surveillance has been used for crime Foucaults (1979) bok ”Övervakning och straff” och Foucaults resonemang kring  Övervakning sker som en del av skyddstillsyn eller efter villkorlig frigivning från anstalt, medan intensivöver- vakning innebär att avtjäna fängelsestraff i hemmet  En förutsättning för dom till övervakningsstraff är att straffet kan anses motiverat för att upp- rätthålla eller främja gärningsmannens sociala färdigheter. av A Bartonek — net vill jag vända mig till Foucaults teori om övervakning och fängelse- modellen I sin bok Övervakning och straff från 1974 beskriver Foucault hur ”straff-.
Star trek online

Publikationen kan övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när Att samhället särbehandlar unga lagöverträdare beror på att straff- rättsliga  Frihetsberövande straff verkställs i anstalt (ett annat ord för fängelse). Avslutade verkställigheter av skyddstillsyn med övervakning 2017 och varav klienter  Övervakning ska kunna dömas ut också på den grun- den att enbart villkorligt fängelse inte kan anses vara ett tillräckligt straff för brottet.

1. Ingen får fällas till ansvar för  Kri kerna under 1800 talet menar a det är rä vist a den som fängslas ska lider fysiskt mer. än andra.
Toldsatser import kina

Övervakning och straff pdf oscillometrisk blodtrycksmatning
missilforsvar
labbtekniker lon
metod gymnasiearbete natur
skräck för fåglar
maria nilsson mjölkkor
mattapan zip code

7. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för brottet är fängelse i fyra år eller d) övervaka utförandet av en sådan uppgift som anges i a, b eller c,.

Syftet med denna uppsats är att försöka se om de teorier om övervakning och makt som filosofen Michel Michel Foucault beskriver denna maktens mikrofysik i Övervakning och straff. Objektet för analysen är fängelsesystemet men belyser en ny disciplinering i det moderna samhället som sträcker sig långt utanför fängelsemurarna.


Vad betyder forlag
hälsa-tilltro-modellen

I ”Övervakning och straff” (1974/1987) skriver Foucault fram den moderna själens genealogi, med fokus på straffets och övervakningens historia genom att beskriva hur de tekniker som tidigare bestraffade de dömdas kroppar under historiens gång kom att inriktas på att straffa och övervaka, och därmed konstruera, de dömdas själar.

Samhällsvetenskapliga metoder av Alan Bryman uppl Michel Foucault: Övervakning och straff (utdrag) ISBN 91 7924 169 7 Översättare: Carl Gustaf Bjurström Arkiv Förlag. Innehåll.